Sevgili Grey okuyucuları; Karayolları trafiğin daha güvenli bir şekilde aksamadan işleyebilmesi ve vatandaşların kurallara uymalarının sağlanması için kolluk kuvvetleri tarafından sürekli olarak denetlenir. Değişen ve gelişen dünyada çeşitli ulaşım araçları üretilmiş ve her geçen gün bu araçların kullanımı artmıştır. Artan araç kullanımının artması beraberinde trafiği meydana getirmektedir. Meydana gelen trafik hayatımızı kolaylaştırırken bir o kadar da sorunlara neden olmaktadır. Bunlardan biri de trafik cezalarıdır. 

Trafik cezaları iki şekilde kesilmektedir. Bunlardan biri plakaya kesilen trafik cezaları (EDS - Radar ) ve polis memuru tarafından kesilen trafik cezalarıdır. Kesilen trafik cezalarına ilgilinin şikâyet hakkı bulunmaktadır. Kanun gereğince trafik cezası düzenledikten sonra ilgiliye tebliğ edilir. Trafik cezasına itiraz süresi ilgiliye tebliğinden itibaren başlamaktadır. Polis memuru tarafından ilgilinin yüzüne karşı ceza kestiği hallerde ise trafik cezasına itiraz süresi aynı gün başlamaktadır.

Trafik Cezasına İtiraz Usulü
Trafik cezalarına itiraz etmek için belirlenen belgeler ile ikamet adresine en yakın Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulması gerekir. Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte başvuru yolu şöyle açıklanmıştır: 

MADDE 16 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir”. Şeklinde yer almaktadır. 

Sulh Ceza Hâkimliği’ne yazılan dava dilekçesi ve ekinde şu belgeler bulunmalıdır; Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının fotokopisi, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının fotokopisi, trafik cezası kesilen araca dair ruhsat belgesinin fotokopisi, araç sahibinin ehliyet ve kimlik kartının fotokopisi ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontudur. Başvuru sonrasında duruşma yapılmadan dilekçede yer alan bilgiler ışığında mahkeme karar verir. İtiraz edilebilecek durumlar yargı kararları ışığında ve bazı mevzuatlar ışığında toplanmıştır: Kişinin adına kesilen cezanın, trafik ihlali durumundan kaynaklanması nedeniyle itiraz edebilmesinin mümkün olduğu mevzuatta ve yönetmelikte yer almıştır.

• Radar uyarı levhasının olmadığı karayolunun bazı noktalarında radar sisteminin hız kontrolü sonrasında hız sınırı cezası kesilmişse kişi, trafik para cezasına itiraz edebilir. Yargıtay 7.Ceza Dairesi 2014/2954 E. 2014/14281 K. 08.07.2014 K.T sayılı kararında radar için uyarı işareti konulmaması/ ceza kesilemeyeceği hükmünü vermiştir. Herhangi bir fotoğraf veya delil olmadan yalnızca ceza tutanağının gönderildiği cezalara itiraz edilebilir.
• Yol veya trafikten kaynakladığını düşünülen durumlarda gönderilen cezalara itiraz edilebilir.
• Alkollü olmadığı halde promil sınırında alkollü çıkıp yazılan cezalara itiraz edilebilir.
• Belediyenin yeteri kadar park yeri tahsis etmemesine rağmen kesilen park cezalarına itiraz edilebilir.

Ceza Bedelini Ödeyen Kişi Trafik Cezasına İtiraz Edebilir mi?
Trafik cezasına itiraz edilmeden önce cezanın ödenmesi daha doğrudur. 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17. Maddesinin 6. Fıkrasına göre, idari para cezasına itiraz etmeden ödeyen kişiden cezanın dörtte üçü tahsil edilir. Yani kişiye %25’lik bir indirim yapılmış olur. Ayrıca fıkranın devamında peşin ödemenin trafik cezası kararına karşı itiraz hakkını etkilemeyeceği düzenlenmiştir. Kişi 15 günlük itiraz süresinde hem ceza bedelini online ödeme yoluyla ya da vergi dairesine, anlaşmalı banka şubesine, PTT şubesine ödeyebilir hem de trafik cezasına itiraz edebilir. 

Kişinin bu yolla itiraz etmesi daha hesaplıdır. Çünkü %25’lik bir indirimin yanında kişiyi gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi ek ödemelerden kurtarır. Kişi önce itiraz yoluna başvurup cezası kesinleşirse peşin ödeme indirimden yararlanamaz ve gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi ek ücretleri de ödemek zorunda kalabilir. Bu sebeple ilk yola göre ödeyeceği ceza miktarı artmış olur. Eğer ceza ödendikten sonra itiraz yoluna başvurup olumlu sonuç alınır ise, yatırmış olduğunuz bedel size iade Vergi Dairesi kanalıyla edilir. 

İletişim: 
av.edabayrakli@gmail.com
avsevgisik@gmail.com

0 Yorum

Yorum Alanı

Lütfen gerekli Alanları Doldurunuz *