EVLİLİK BİRLİĞİNİ SONA ERDİRMEK İSTEYEN TARAFLAR BOŞANMA MÜESSESİNE BAŞVURU YAPMAKTADIR. TARAFLARIN BOŞANMALARI ÇEKİŞMELİ OLABİLECEĞI GİBİ ANLAŞMALI DA OLABİLİR. GELİN BERABER DETAYLARIYLA BOŞANMA VE BOŞANMA SEBEPLERİ KONUSUNU İNCELEYELİM.

Anlaşmalı boşanmada taraflar boşanma hususunda, tazminat, nafaka ve müşterek çocukları var ise velayet hususlarında anlaştıklarına dair protokol düzenleyerek boşanabilirler. Anlaşmalı boşanmak için tarafların en az bir yıldır evli olmaları, mahkemeye birlikte başvuru yapmaları ve birinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi şarttır. Taraflar duruşma sırasında mahkemeye sunmuş oldukları protokolün kendilerine okunması ve kabul etmeleri ile boşanmış olacaklardır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar evlilik sırasında taşınır veya taşınmaz mal edinmiş iseler bu malların tasfiyesini de protokole konu edebilirler.

Çekişmeli boşanma davaları ise genel sebeplere dayalı açılabileceği gibi özel sebeplere dayalı olarak da açılabilir.

Genel sebepler;

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması;
Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan birçok unsur olabilir. Alkol bağımlılığı, güven sarsıcı davranışlar, hakaret, iftira gibi davranışları sebep göstererek evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ispat edilebilir.

Özel sebepler;

  • Zina (aldatma)
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı

Çekişmeli boşanma davalarında genel sebeplere dayalı olarak dava açan taraf evlilik birliğinin sona ermesinde karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmelidir. Özel boşanma sebeplerinde ise sebebin gerçekleştiğini ispat etmek yeterli olmaktadır.

Halk arasında yanlış bilinen bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Çekişmeli boşanma davasının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı olarak açılması halinde davanın önce diğer eş tarafından açılması gerektiği yönündeki söylentiler yanlıştır. Zira evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı davada kişinin karşı tarafın kusurunu ispat etmesi şart olup, talep edilen hakka kavuşmak için bu hakkı mahkemeden talep etmek şarttır. Yani size karşı boşanma davası açan eşinizin sizden daha kusurlu olduğunu düşünüyor iseniz ilk olarak sizin dava açmanız ya da eşiniz açmış ise karşı dava açmanız şart olup eşinizin kusurunu ispat etmelisiniz.

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat; mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın talep ettiği bir tazminat türüdür. Manevi tazminat ise boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğramış olması halinde kusurlu olan diğer tarafın ödemek zorunda olduğu bir tazminat türüdür.

Kadın eşin çalışmaması, asgari ücret ile çalışması yahut çalışsa dahi ekonomik durumunun karşı taraftan daha kötü olması durumlarında nafaka da talep edebilmektedir. Nafakaya mahkeme taraflardan birinin boşanma davasını ikame etmesi ile dava süresince tedbir nafakası, davanın sonunda ise yardım nafakasına dönüşecek şekilde hükmedecektir.

İletişim: 
av.edabayrakli@gmail.com
avsevgisik@gmail.com

0 Yorum

Yorum Alanı

Lütfen gerekli Alanları Doldurunuz *